More daje … ali … (5)

Ribolovni alati Razmatranje problematike ribolovnog alata podrazumijeva: – vrstu i izgled alata, – utjecaj alata na uspješnost lova – utjecaj alata na selektivnost pri lovu – mogućnosti modernizacije alata Prema mojim saznanjima kod nas još uvijek ne postoji zvanična kategorizacija ribarskih alata po kategorijama , vrstama i načinu lova. Postoji…

Continue reading

More daje … ali … (1)

Želio bih iznijeti neka moja promišljanja o stanju u ribarstvu Pule (i županije Istarske) nastala na temelju osobnog iskustva. Riječ je o subjektivnom i pomalo pristranom promatranju problema, koje nema pretenzije da postane pravo znanstveno istraživanje. Ova razmišljanja mogući su poticaj odgovornim i stručnim osobama pri sagledavanju problema ribarstva, pri…

Continue reading