More daje … ali … (5)

Ribolovni alati Razmatranje problematike ribolovnog alata podrazumijeva: – vrstu i izgled alata, – utjecaj alata na uspješnost lova – utjecaj alata na selektivnost pri lovu – mogućnosti modernizacije alata Prema mojim saznanjima kod nas još uvijek ne postoji zvanična kategorizacija ribarskih alata po kategorijama , vrstama i načinu lova. Postoji…

Continue reading

Sport i turizam u Istri

Nekoliko riječi o sportu i turizmu u Istri Veza sporta i turizma postoji od samih početaka njihovog razvoja. Specijalan studij Sociologija turizma, sport i slobodno vrijeme, organiziran pri Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bariu (Italija), govori o važnosti koju danas znanstvenici pridaju ovoj vezi. Korijen povezanosti leži u motivima koji ljude…

Continue reading

Krediti, Krediti

Došla maca na vratanca, reklo bi se. Čitam u večernjem listu kako je Zagrebačka Banka na bubanj stavila 45 stanova i kuća neplatiša kredita. Očito je da nam se potrošački mentalitet, u koji smo uletili kao grlom u jagode, počinje obijati o glavu. Strane banke su do sada pokupile (više…

Continue reading

More daje … ali … (1)

Želio bih iznijeti neka moja promišljanja o stanju u ribarstvu Pule (i županije Istarske) nastala na temelju osobnog iskustva. Riječ je o subjektivnom i pomalo pristranom promatranju problema, koje nema pretenzije da postane pravo znanstveno istraživanje. Ova razmišljanja mogući su poticaj odgovornim i stručnim osobama pri sagledavanju problema ribarstva, pri…

Continue reading

Flora Istra 2005

Sajam cvijeća Flora Istra, koji se na parkiralištu Karolina trebao održati u jesenskom terminu drugu godinu zaredom te time postati još jedna tradicionalna manifestacija kojom će se obogatiti društveni život Pule i produljiti turistička sezona, ove godine ima dva organizatora. Iako ga je dosad organizirao Vrtni centar Istrasjeme iz Pule,…

Continue reading