ETNOFILm – Dani etnografskog i dokumentarnog filma

ETNOFILm – Dani etnografskog i dokumentarnog filma
Rovinj, 30.03.-5.04.2009.

Hotel “Park”, Kazalište “Gandusio”, Hotel “Adriatic”, Zavičajni muzej Grada Rovinja,
Ekomuzej “Kuća o Batani”

Predfestivalski program
30.3.2009. ponedjeljak

Hotel “Park”- cjelodnevna radionica montaže filma
17:00 sati: Zavičajni muzej Grada Rovinja – Otvorenje izložbe fotografija
“Iz etnološkog rakursa” – Etnografski muzej Istre
“Ljudi iz Rojca” – izložba fotografija o stanovnicima najveće kuće u Puli, Studio KaPula
18:30 sati: “Gandusio”- Večer etnografskog filma
1. “Mantinjada po Ronjgovemu” – Istra film, Hrvatska
2. Filmovi Milovana Gavazzia (počeci hrvatskog etnografskog filma)

31.3.2009. utorak

Hotel “Park”- cjelodnevna radionica montaže filma
16:30 sati: Ekomuzej “Kuća o Batani”: radionica pletenje domižana
19:00 sati: “Gandusio”- Večer etnografskog filma
1. “Dancing with Shakti”- Anita Kumar , California,USA
2.  “Papa Bilong Chimbu”- Verena Thomas, Njemačka

Glavni program
1.04.2009. srijeda

Hotel “Park”- cjelodnevna radionica montaže filma
20:00 sati: “Gandusio” – Otvorenje revije filma1. “Boschi sul mare” Rovinj, 1943. godine
2. “Ki more biti zvončar” – I.Kuzmanić/A.Pavlovsky, Hrvatska
3. “It’s is our tradition” Reis Carlos , Portugal

2.04.2009. četvrtak

Hotel “Park”- cjelodnevna radionica montaže filma
10:00 sati: Ekomuzej “Kuća o Batani”: radionica pletenja domižana
11:00 sati: “Gandusio”: projekcije
1. “The last rites of the Honourable Mr. Rai” Jayasinhji Jhala, USA
2. “Olga e il tempo” Manuele Cecconello, Italija
18:00 sati: “Gandusio”: projekcije
1. “The many faces of a Venezuelan Goddess” – Roger Canals, Španjolska2. “Bibija-zaštitnica Roma” – Kulturni centar Sopot, Srbija
3. “Sunny lace” Vlatka Vorkapić, Hrvatska

3.04.2009. petak

Hotel “Park”- cjelodnevna radionica montaže filma
16:00 sati: Hotel “Adriatic”- Okrugli stol: “Istinite laži: tumačenje kultura/e kroz film”
18:30 sati: “Gandusio”: projekcije
1. “Kako smo krivo razumeli etno”- I.Pešukić/ D.Paškvan, Srbija
2. “L’ombre” – Martine Journet, Francuska
3. ” Shout in the wind”- Katja Gauriloff , Finska
22:00 sata: Zabava uz DJ-a

4.04.2009. subota

09:00 sati: Hotel “Park”
Predavanje – dr.sc. Tanja Bukovčan, Filozofski fakultet – Zagreb
10:00-12:30 sati: Projekcije filmova studenata vizualne antropologije (Hrvatska/Španjolska)
19:00 sati: Hotel “Park”: projekcije
1. “Posao snova” – Danijela Majstorović, BiH
2. “Romska deca iz bloka 71” – Ivana Todorović, Srbija

5.4.2009. nedjelja

10:00 sati: Hotel “Park”
Projekcije filmova nastalih na radionici ETNOFILm-a

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on StumbleUponEmail this to someonePrint this page

Comments are closed