Media-Scape – 3. međunarodni skup umjetnika novih medija

NOVIGRAD, Muzej Lapidarium

29.-31. kolovoza
Muzej Lapidarium i Galerija Rigo će u suradnji s Heikom Daxlom, Ingeborg Fülepp i Nikšom Gligom, okupiti umjetnike novih medija iz čitavog svijeta koji će Novigrad pretvoriti u Novi(media)grad/Citta(media)novu. Upravo je to podnaslov skupa Media-Scape koji će ponovno raditi na temu (per)mutacije, ali će se ove godine u poglavlju »Beyond Horizont« fokus zanimanja s arhitekture preseliti na krajolik.
Stvarat će, diskutirati i prezentirati svoj rad: Pascual San Miguel de Allende (MX), Anna Anders (D), Đanino Božić (HR), Ursula Berlot (SLO), Marko Ciciliani (D/NL/HR), Roberto Cimador (HR), Heiko Daxl (D), Peter-Tomas Dobrila (SLO), Ivana Franke (HR), Ingeborg Fülepp (D/HR), Joanna Hoffmann (PL), Susanne Kienbaum (D), Marko Kosnik (SLO), Rolf Külz-Mackenzie (D), Don Ritter (CAN), Dejan Štifanić (HR), Michaela Strumberger (A), Mirjana Vodopija (HR) i sama ravnateljica Lapidariuma i voditeljica Riga Jerica Ziherl (HR). Publika će ova tri dana imati priliku zateći ih na djelu i prisustvovati radionicama, predavanjima, projekcijama, izložbama i performansima.

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on StumbleUponEmail this to someonePrint this page

Comments are closed