More daje … ali … (6)

Pula - Verudela
Pula – Verudela

Malo o zakonima

U jednom od prethodnih postova napisao sam kako mnogi elementi Zakona i podzakonskih akata koji se odnose na ribarstvo nisu usklađeni sa stvarnim stanjem na «terenu».

Važno je napomenuti kako se na ribarstvo primjenjuju dva zakona: Zakon o morskom ribarstvu s podzakonskim aktima i Pomorski zakon. Budući da se Zakon o morskom ribarstvu odnosi na ribarstvo kao djelatnost, a Pomorski zakon na plovidbu morem (način i ponašanje u svim uvjetima u kojima se brod može naći) nije potrebno naglašavati preklapanje ovih dvaju zakona i potrebu za njihovom usuglašenošću.

Nažalost, kao i u svemu, usuglašenost skoro da i ne postoji. Vrlo često su ova dva zakona u suprotnosti ili jednu istu problematiku rješavaju na dva načina. Pomorski zakon, npr., teritorijalno more dijeli na jedan način, a Zakon o morskom ribarstvu na drugi, tako da niste u stanju shvatiti gdje počinje, a gdje prestaje određeni način ponašanja propisan za navedeno područje.

Kontrola provođenja zakonskih akata je skoro nemoguća jer određene kategorije spadaju u nadležnost pomorske policije, druge u nadležnost lučkih kapetanija, a treće u nadležnost inspektora za ribarstvo. Tako vam se može dogoditi da ste po policijskoj kontroli ispravni, a da neadekvatnim alatom, za čiju kontrolu je zadužen inspektor za ribarstvo, kršite zakon.

Po pitanju ribolovnih alata Zakon je vrlo šarolik, zasnovan na stranim zakonima i ne odgovara stvarnom stanju na terenu kao ni modrenim potrebama ribarstva. Naravno, ne treba ponavljati kako se ni u ovom slučaju struku (ribare) ništa ne pita. Ne tvrdim da ribari trebaju pisati zakone, ali bi svakako prije donošenja istih putem javne rasprave ili nekog sličnog oblika trebali iznijeti svoje viđenje problematike.

Jedan od primjera je jednogodišnji pokušaj zaštite Kvarnera od pretjeranog izlova škampa. Prijedlog je bio da se lovi sedam dana prije i sedam dana poslije punog mjeseca, a da ostalo vrijeme bude lovostaj. Već nakon prvog lovostaja primijetila se razlika u količini i veličini ulovljenog škampa. Još ni danas nije mi jasno zašto je taj pokušaj propao.

Comments are closed