Nikola Tesla

 

2006 godina je godina posvećena Nikoli Tesli. U Teslino ime se vezuju mnogi veliki izumi, tako da ga je pripala i jedna od najvećih časti u području fizike: Jedna od osnovnih fizikalnih jedinica (ona za magnestsko polje) nazvana je njegovim imenom. To bi trebalo biti dovoljno, no veliku pažnju privalče i glasine o njegovim eksperimentima i izumima koji nisu bili za širu javnost, kao što su project philadelphia, zrake smrti i slično. O tome je zanimljiv članak prije nekog vremena objavio Večernjak.

Comments are closed