Promjena stope PDV-a na 23%

Promjena stope PDV-a na 23%.

Od 1. kolovoza 2009. (prema sadašnjim saznanjim) mijenja se stopa PDV-a na 23% za dobra i usluge koje su sada oporezive stopom od 22%.

Više o tome možete pročitati u članku u RRiF-u br. 8/09., str. 176.

Članak možete preuzeti ovdje (pdf 95 kb). (28.7.2009. Lj.M.)

Molim vladu da se prijavi po trgovinama diljem “banana” države radi popisa inventure u srcu sezone !!!!!!

Sramota !!!!!

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on StumbleUponEmail this to someonePrint this page

Comments are closed