Prva učinkovita zaštita od zračenja mobitela ANTI-RADI torbica

Prva učinkovita zaštita od zračenja mobitela – ANTI-RADI torbica

anti radi casePrva učinkovita zaštita od zračenja mobitela
Hrvatski stručnjaci izumili su torbicu za mobilni telefon koja uspješno otklanja zračenje mobilnog telefona koje može ugroziti čovjekov organizam te ga na taj način štiti od štetnih posljedica

ANTI-RADI case – princip rada

Testiran je hrvatski izum ANTI-RADI torbica koji bi trebao znatno smanjiti negativan utjecaj zračenja mobilnih telefona na čovjeka za vrijeme njegove pasivne upotrebe te tijekom razgovora putem handsfree uređaja. Kako mobilni telefon kao osnovno sredstvo komuniciranja s baznom stanicom koristi elektromagnetske valove, dosadašnje metode koje su pokušavale blokirati zračenje nisu mogle polučiti odgovarajući rezultat. Vrijednost ovog izuma je u tome što blokira širenje zračenja samo u smjeru tijela, čime omogućava neometan rad mobilnog telefona bez štetnih utjecaja na čovjeka.

Pri mjerenju su korištene dvije priznate metode u svijetu: mjerenje širokopojasnom sondom i mjerenje kalibriranim dipolom. Samo mjerenje zračenja provođeno je tako da se određivala jačina elektromagnetskog polja mobitela pri pozivu sa zaštitom i bez zaštite, a rezultati ukazuju da je jačina polja pri korištenju zaštite smanjena i do pet puta.

Comments are closed