Što je blog?

Želite li otvoriti svoj blog i sudjelovati u kreiranju Info Croatia Bloga? –>

Blog, anglizam, duži naziv weblog. Publikacija na Internetu (web-u) koja sadrži prvenstveno periodičke članke u obrnutom vremenskom sljedu – najnoviji članci nalaze se na vrhu stranice.

Blogovi mogu biti individualni i kolaborativni. Terminološki za sada nema dinstinkcijee kao u engleskom jeziku gdje se termin weblog češće koristi za kolaborativne, a blog za individualne projekte. Mogu biti u obliku časopisa, tematski, osobni. Mogu biti povezani u skupine, tematski ili vezano uz domenu koju se nalaze – blogosfera.

Tipologija blogova

 • Internet dnevnici osobnog karaktera, opisuju svakodnevne aktivnosti autora
 • Dnevnici pojedinih manifastacija, popularnih emisija masovnih medija
 • e-zine časopisi u formi bloga (primjer monitor.hr)
 • Tematski blogovi koje vode pojedinci – primjerice filmske kritike, recenzija kompjutorskih programa itd.
 • pjesnički blogovi
 • priče u nastavcima
 • putopisni blog (primjer blogomobil)
 • blogovi koje vode popularne javne osobe u sklopu propagandnih aktivnosti
 • promotivni blogovi
 • političke kampanje na blogovima

Što nije blog?

 • osobne stranice u blog formi – koristi se blog alat, ali je rezultat statična stranica

Popularnost blogova

Veliki porast blogovi mogu zahvaliti padu interesa za masovne medije. U Sjedinjenim Američkim Državama, gledanost nacionalnih TV mreža te tiskanih medija je u znatnom padu. Karakteristično je da se publika okrenula većem broju kabelskih kanala, a izdavaštvo je krenulo u smjeru mikro publikacija.

Neprofitni autori kao i autori na početku svog stvaralačkog rada često se zanimaju za kolaborativne projekte u koje se ubrajaju i blogovi.

Nagli porast popularnosti ubrzo po pokretanju alata na hrvatskom jeziku upućuje na pomodni karakter razvoja blogosfere u hrvatskoj.

 

Blogerska etika

Blogeri vrlo često nastupaju kao interesna skupina. Čest je običaj ostavljanja komentara, najčešće međusobne pohvale istomišljenika.

Pouzdanost informacija na blogu

Individualni blogovi često predstavljaju trač rubrike koje prenose minorna događanja, glasine i osobne stavove. Kako najčešće nemaju uredništvo, već se radi o laicima koji samostalno iznose teme koje su interesantne njima i uskoj skupini istomišljenika, javno mjenje blogove često smatra neozbiljnim. Ozbiljni kolaborativni projekti svog svoje ažurnosti često ne zaostaju sa masovnim medijima. U tzv. ozbiljnoj, često žutoj štampi ponekad se prenose poluinformacije iznesene na blogovima, što upućuje da ovaj informativni sustav ponekad ima znatni utjecaj. Na blogu se bilježe i propagandne aktivnosti, primjerice političke kampanje. Dok su ovi napori u Sjedinjenim Američkim Državama pokazali uspjeh, na lokalnim izborima 2005. godine u RH ovaj vid propagande pokazao se minornim.

preuzeto sa hr.wikpedia.org 

Leave a Reply