Top tema: Isus.

Već dvije tisuće godina postoji interes za život i poruku tog čovjeka, interes koji ne jenjava čak ni danas kad se čini da je novac postao centralna figura u ljudskom životu te da su vrijednosti koje je promicao Isus zapostavljene, ako ne i zaboravljene. Svakako, istinu možemo zanemarivati i previđati neko vrijeme, no sasvim je izvjesno da ćemo se kad tad morati suočiti sa njome.

Čini se da su novosti koje nam ovih dana stižu u svezi Isusa nekako vezane uz njegovo demistificiranje. Tako je na vidjelo izašlo tvz. judino evanđelje u kojem se Juda ne opisuje kao izdajica već kao isusov najdraži prijatelj i učenik, koji ga je izdao na njegovu molbu. Rekao bi da ta činjenica ne mjenja puno u smislu Isusovog nauka, no čini se da je prava snaga te poruke u razbijanju određenih krutih koncepata grijeha i kazne kako ih propovjeda crkva. Za to je očito došlo i vrijeme, jer se današnje generacije baš ne boje ni Boga a još manje grijeha. Donkele se boje svjetovnih kazni (globe, zatvor i sl.) no jedino čvrsto mjerilo ispravnosti – savjest, postalo je prilično zapostavljeno te se svjetovni zakoni pokušavaju izmanipulirati i izbjeći na sve moguće načine. Svi ti pokušaji demistificiranja Isusa u zadnje vrijeme, zajedno sa puno liberalnijim i slobodnijim načelima novih generacija, možda su najava jedne nove duhovnosti čovječanstva, duhovnosti gdje će istinsko razumjevanje i iskreni osjećaji zamjeniti strah od božje kazne i grijeha.

I na kraju da ne zaboravim za pretplatnike kabelske televizije, u nedjelju će National Geographic channel prikazati film o Judinom evanđelju, pa koga zanima….

Comments are closed