ZIMMER FREI FORBEI ??? – zakonski apsurdi za iznajmljivanje apartmana

Slijedi li masovno odjavljivanje gostiju?

Osobe koje ostvaruju neki dohodak od imovine tako što iznajmljuju stanove, sobe i postelje, te vode poslovne knjige, od iduće će godine morati plaćati najmanje 20.000 do 32 tisuće kuna  obveznih doprinosa.

Niz novosti
Od siječnja 2009. stupa na snagu novi Zakon o doprinosima koji donosi niz novosti od kojih je najkontroverznije uvođenje plaćanja svih obveznih doprinosa na dohodak ili dobit od imovine za osobe koje poreznu obvezu utvrđuju putem poslovnih knjiga. Doprinosi bi se plaćali mjesečno temeljem rješenja Porezne uprave.

Ako bi neka osoba ostvarivala navedeni dohodak uz radni odnos, onda bi plaćala doprinose po propisima za tzv. drugu djelatnost, a obveza doprinosa bi ovisila o visini ostvarenog godišnjeg dohotka koji bi se utvrđivao prema podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi. Udruga za zaštitu prava i interesa poreznih obveznika zatražila je da se ukine spomenuta zakonska odredba jer nije u duhu europske prakse i dovodi niz nelogičnosti. Ne dogodi li se to, udruga upozorava građane koji iznajmljuju imovinu i utvrđuju dohodak ili dobit putem poslovnih knjiga što ih čeka, te im sugerira da “eventualno poduzmu određene korake”.

Znači li to da nas čeka masovni bijeg iz legalnog Zimmer freia i odjavljivanje i onog malog broja legaliziranih podstanarstva?

Udruga navodi da u europskim državama imovina nije temelj za obvezno osiguranje osoba za rizike starosti, invalidnosti i smrti tih osoba već se obvezna osiguranja zasnivaju na radnom odnosu.  Vlasnik se ne može socijalno osigurati putem imovine, a postavlja se i pitanje  diskriminacije osoba kod plaćanja doprinosa po osnovi primitaka od imovine. Doprinosima će podlijegati samo osobe koje dohodak od imovine (od najamnine, zakupnine, iznajmljivanja stanova i postelja putnicima  i organiziranja kampova) utvrđuju putem poslovnih knjiga jer su u sustavu PDV-a.

Zakonski apsurdi
Radi se o građanima koji su u prethodnoj godini ostvarili više od 85.000,00 kn primitka ili na vlastiti zahtjev dohodak utvrđuju putem poslovnih knjiga, dok ostale osobe koje dohodak od imovine utvrđuju putem rješenja Porezne uprave (paušalno utvrđen dohodak te dohodak kao razlika između ostvarenih primitaka i paušalno propisanih izdataka od 30%) ne podliježu plaćanju doprinosa.

Predsjednik udruge Milivoj Friganović kaže da zakonodavac kod uvođenja novih odredbi nije uopće uvažavao važeće propise, jer inače ne bi došlo do opisanih apsurda.( Ljubica Gatarić, VL )

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on StumbleUponEmail this to someonePrint this page

Comments are closed